SPSS~ Prof Hariri 26/2/2009

. Friday, February 27, 2009
0 comments

Belajar hipotesis:

1) Chi Square: Melihat DEPENDENT/INDEPENDANT

` melihat kepada independent/dependent (melihat kepada kebergantungan/ bebas (tidak bergantung)
` Data nominal: Jantina/ kelulusan/
` Data ratio: pendapatan

untuk melihat kebergantungan antara Variable A dan B, maka kedua-dua variable mesti NOMINAL.

contoh:

A:Jantina (L/P)

B: kategori sekolah (bandar/luar bandar)

Hipotesis:

H0: there is no dependent between jantina (gender) and kategori sekolah (school category) -menentang teori

Ha: terdapat kebergantungan yang signifikan antara jantina dan kategori sekolah. (menyokong teori)

SPSS:

Analyze-> Nonparametric-> chi square


nilai chi square x2: 83.651 (rujuk Pearson Chi-Square)
p: 0.000
Aras keyakinan: 95% (Alpha value: 0.05%)
p2) Compare Mean
~ T-Test
~ F- Test

3) Correlation
~ r- Test (melihat hubungan)

PPP 6013- Tn Hj Nazirmuddin : 5 leadership Commitment

.
0 comments

5 komitmen kepimpinan (dalam bidang kesihatan)

1. Mencabar proses
* mencari peluang mencabar untuk berubah, membangun, berinovasi dan memperbaiki
* membuat eksperimen, mengambil risiko dan belajar dari kesilapan yang berlaku

Perubahan
~ perubahan perlu supaya tidak pupus.
~ Obama: masyarakat yang bertamadun tidak berperang untuk menyelesaikan isu.
~ satu cara hidup baru: mencari ilmu.
~ perubahan di sekolah untuk memenuhi tuntutan masyarakat: supaya tidak bergerak dalam kepompong dalam ketradionalannya!
~ komitmen perlu tinggi dan kepimpinan selalu berlaku penambahbaikan.

Pembangunan
~ pembangunan dari segi JERI:
~ penumpuan pembangunan perlu seimbang
~ human capital: kegagalan kita untuk melahirkan human capital


Inovasi
~ aspek pentadbiran
~ aspek kepimpinan
~ aspek pedagogi

Penambahbaikan
~ peningkatan sekolah berkesan
~ teori telah berkembang dari keberkesan: kini berlaku peningkatan
~ jangan stagnant (mati)

Eksperimen
~ perlu membuat eksperiman untuk menemui kaedah baru/pedagogi baru dalam p&p

Mengambil risiko
~ untuk menjadi pemimpin berjaya perlu mengambil risiko
~ aspek keusahawanan: dare to take risk
~ aspek kerja kerajaan: dare not take risk

Belajar Dari Kesilapan/Pengalaman lalu
~ perubahan berkesan dari kesilapan lalu sebagai panduan

2. Mampu menggalakan tindakan
* menanam kerjasama dengan mengalakkan kerjasama dan membina kepercayaan
* menguatkan sekeliling dengan memberikan kuasa (pengagihan kuasa/Empowerment), memberi pilihan, membina kebolehan/ keupayaan untuk bersaing, memberi tugas yang kritika/ kepakaran yang tinggi dan memberi sokongan secara jelas/nampak

~ teori kepimpinan adalah untuk mempengaruhi subordinat tetapi sebagai pemimpin perlu ada KAEDAH untuk menunjuk arah.

3. Menunjuk Cara

* menunjukkan contoh untuk menerapkan nilai2 baik dan bersama adalah melalui contoh.
* dalam konteks sekolah: tempat memanusiakan manusia. Guru mampu mempengaruhi dengan menanam nilai budi yang sangat tinggi untuk menerap norma kehidupan yang baik
* pencapaian kecil tetapi konsisten akan membentuk komitmen untuk melahirkan budaya yang positif.

4. Mengalakkan hati (ENCOURAGING THE HEART)
* menghargai sumbangan individu dalam kejayaan projek
~ perlu bijak menghargai orang bawahan
* sentiasa meraikan kejayan pasukan


Kepimpinan dan kerjasama dalam Penjagaan Kesihatan

1. Pemimpin
* Ciri-ciri pemimpin hebat
* Apakah ciri pemimpin hebat?
~ Kouzes and Posner's "The Leadership Challenge"

* kenapa kepimpinan hebat penting dalam perubatan:
~ mereka bertarung antara memimpin dgn menyelamat nyawa.
* Terdapat bukti bahawa kerjasama sangat penting dalam perubatan

Bagaiamana ciri seorang doktor dan latihan perubatan meletakkan halangan terhadap kerjasama doktor?


Extrapolated(Ekstrapolasi: menggunakan logik atau fakta untuk menyelesaikan isu)

Kepentingan kerjasama dalam Perubatan
* kerjasama antara ahli pasukan
* sistem penjagaan yang sistematik

Kegagalan dalam sistem:
* sistem yang tidak memberi kesan
* tiada koordinasi

Kerjasama pasukan meningkatkan hasil dalam ICU:

Cara:
* membentuk matlamat yang dikongsi bersama
~
* membentuk suasana yang terbuka dan selamat
* melibatkan semua dan mengalakkan pelbagai pendapat/pandangan
* belajar persetujuan rundingan
~ memberi penyelesaian alternatif
* meminta keadilan dan kesaksamaan dalam peraturan


Mengurus:

matlamat dapat dijangka, keputusan diatur
melibatkan perancangan dan membuat budget
melibatkan penyusunan dan mengatur staf
melibatkan mengawal dan menyelesai

Memimpin:

bermatlamat untuk melahirkan perubahan
melibatkan vivi dan arah
melibatkan mengatur manusia
melibatkan motivasi dan memberi inspirasi

Kesimpulan:

kepimpinan yang hebat dapat menanam/membentuk pasukan yang memberi manafaat.

Exam: Keberkesanan kepimpinan

UKP 6033- Dr Ong

. Wednesday, February 25, 2009
0 comments

Peperiksaan (Rujuk Nota Persampelan)

1) Persampelan : Keputusan/ Kesimpulan/ Interpretasi/ Implikasi

2) Persoalan Kajian dan Hipotesis

Perlu buat hipotesis: Corretional (Korelasi), Causal-Comparative (Sebab Musabab) dan Experimental.

Tidak perlu buat hipotesis: Survey

~ Apakah kesan web based learning ke atas pelajar - Experimental

Hipotesis tidak berarah/Null (H0): Tiada perbezaaan yang signifikan secara statistik dalam pencapaian sains di antara pelajar yg mengikuti pembelajaran sains secara web based learning berbanding dgn pencapaian sains pelajar yg mengikuti pembelajaran tradisional.

Directional Hipotesis (Hipotesis berarah[H1]): Terdapat perbezaan tinggi yang signifikan secara statistik dalam pencapaian sains di antara pelajar yg mengikuti pembelajaran sains secara web based learning berbanding dgn pencapaian sains pelajar yg mengikuti pembelajaran tradisional.

Soalan 2:

Jawapan: Survey tiada hipotesis

Hipotesis:

1. Tidak berarah /Null:

SPSS~ Prof Hariri

. Sunday, February 22, 2009
0 comments

Soal Selidik mesti mesti bersandarkan pada satu model yang menentukan berapa domain yang perlu diuji/ditanya pada responden.

Setiap bahagian/domain: ada 5-10 soalan , jangan kurang atau lebih.

cth: kepuasan guru terhadap sekolah ada 6 domain.

yang aku tak tahu: kat mana nak dapatkan model tu...

hit internet: Inventori soalan (kebanyakan soalan hanya ada dalam 5-10 sahaja)


Menggunakan SPSS untuk menguji Reliability:

Analyze -> Scale -> Reliability -> pilih -> click: item, scale, scale if item deleted, Correlations -> pastikan guna ALPHA.

Click ok. Data akan dipaparkan.

Cara membaca data.

Kepentingan Cronbach alpha:

1. mesti 0.6 ke atas:: kalau kurang dari 0.6, soalan itu tak ada reliability.

2. melihat konsistensi antara setiap item. Bermakna setiap item menerangkan domain yang sama (persekitaran sekolah yang sama)

~ ketiadaan konsistensi dilihat pada data yang negatif. Bermakna tiada korelasi antara item tersebut dengan item lain dalam domain/bahagian yang sama.

~ Soalan perlu dibuat dalam bentuk positif sebab kalau soalan yang bercampur antara negatif dan negatif maka tiada konsistensi.

Transform -> Recode into Different Variables. kalau recode into same Variables ~ data akan musnah.

Menyusun data Skala Likert untuk pisahkan dari data ordinal:

Analyze -> descriptive statstistic -> frequencies -> pilih data dari skala likert (dalam kotak ) -> hantar ke variable -> ok.

Akan keluar Frequency table.

:: kegunaan Frequency table untuk melihat data sebenar yang telah dibersihkan dan disusun kemas. Ini akan dimasukkan dalam thesis.

Factor Analysis:

Bila dah dapat semua Cronbach Alpha:

Analyse -> Dimension Reduction -> factor analysis-> pindah data

Factor Analysis click initial solution/KMO-> continue

Setiap kotak dalam factor analysis perlu diklik sehingga tamat. Selesai -> ok. Data akan dianalysis.

Chi Square:

untuk melihat kebergantungan dua variable.
kedua-dua variable mestilah nominal

(diambil dari soalan dalam bahagian A antara soalan 1 dan 13 : jantina dengan kategori sekolah).

Hipotesis:

Tidak terdapat kebergantungan yang signifikan antara jantina dan kategori sekolah

Cara: Analyse-> Descriptive Statistic -> Crosstab -> masukkan data yang ingin dilihat kebergantungan -> buat kota sebelah kanan ->click ok.

Lihat pada table Chi square. Jika asymp Sig (2 sided) adalah .000 maka hipotesis ditolak kerana wujud kebergantungan yang signifikan antara dua variable itu.

Kepimpinan Pendidikan

. Friday, February 20, 2009
1 comments

20/2/2009

Spot Question untuk kelas Kepimpinan Pendidikan:

~ Gender: Wanita dalam Kepimpinan (Rujuk pada nota 20/2/2009 dan journal dari ms 95.

Ada take home test untuk gantikan kuiz.

Final Exam:

1. Aplikasi tentang teori kepimpinan
2. Sintesis dan Penilaian

Lubuk Prof Omar

. Wednesday, February 18, 2009
0 comments

Rujuk sini

Kelas SPSS

. Sunday, February 15, 2009
0 comments

Tarikh: 15 Februari 2009
Masa: 9 am - 1 pm
Tempat : Makmal Komp 2, IPS, UPSI

Kandungan:

1. Pengenalan kepada Asas SPSS
2. Statistik: Penggunaan SPSS

Dalam: Software SPSS

~ Transform (penting)
untuk gabung pelbagai variable kepada satu variable.

~ recode
untuk tukar setuju kepada tidak setuju (gunakan variable baru)
contoh: umur (data discrete)
test hypothesis: org yang dibawah 30 dgn org atas 30, adakah mereka mempunyai perseptif terhadap pengurusan kelas?

Recode:
1. Kalau guna variable yang sama (Age): semua ditukar kepada category 0ne/ category two (semua variable akan hilang dan diganti baru menyebabkankita terpaksa menggunakan variable dummy.
2. Gunakan variable baru: (Age_1)

Peringkat Pertama dalam Analisis: Analyze (Frekuensi: semak kesilapan masuk data)

reliability analysis:

~Data view-Analyze-Scale-Reliability Analysis

Masukkan Data:

~ guna kod: Cth: Kelantan D/01/01 (D: Kelantan, 01: Sekolah, 01: Guru1)

Pengukuran dilakukan berdasarkan pada 3 perkara:

1. Objektif Kajian
2. Variable
3. Perkara yang hendak dikaji

Apa yang aku faham:

Step dalam penyelidikan:

1~ Dapatkan sample
2~ Proses Data
3~ Explore Keputusan
4~ Gunakan Model untuk membuat perbandingan/rujukan
5~ Bentuk Population

Jenis Varible (hanya wujud dalam bentuk angka):

Ada dua jenis:

A: Categorical

1~ Nominal :: diklasifikasikan dalam kelompok (luar bandar/dalam bandar/metropolitan)
2~ Ordinal :: boleh buat rank ; skala likert (sangat setuju - tidak setuju)

B: Kuantitative

1~ Discrete :: Integer (0,1,2,3)
2~ Continuous :: lebih detail (bulan kpd tahun ~ 1thn 4 bln/ tinggi ~ 1.71 cm, 6 kaki 2 inci)
:: ada decimal (perpuluhan)

Sempat juga aku bersembang dengan En. Ramlee...rasanya dia pun tahu kehadiran dia sangat dihargai tahun depan ( ayat dia:: "heheheh...sem depan atau sem tiga awak mesti cari saya!')

Minggu depan (22/2) ada lagi satu kelas dengan Prof Hariri pulak. Sebelum tu hari Khamis, kelas SPSS pun ada. Walaupun aku kurang minat dengan nombor tapi dah sampai masanya aku explore benda-benda gini. Sepanjang aku belajar, kali ni baru aku betul-betul bagi perhatian pada penyelidikan. Mesti ada sesuatu yang akan berlaku. Kita tunggu dan lihat!

Apa aku nak?

1. Ciri Sampling
2. Apa itu ANCOVA?

Apa itu Korelasi

. Friday, February 6, 2009
0 comments

Sila rujuk di sini!

Contoh Teknik Analisa Data: Kajian Korelasi

.
0 comments

contohteknikanalisisidata

Pengolahan dan Analisis DataPengolahan dan Analisis Data

Bagaimana membuat Survey

.
0 comments

Read here and this website is a good reference of how to do a survey. Sesuatu yang disebut oleh Dr Ong tentang survey Trends.

Still blur pasal alkisah Survey Research. Kena duduk baca diam-diam untuk faham.

Gaya Kepimpinan Pengetua

. Monday, February 2, 2009
0 comments

Gaya Kepimpinan Pengetua