PPP 6013- Tn Hj Nazirmuddin : Last Class

. Friday, March 27, 2009
0 comments

What to read for Final.

~RI
~Modul
~Perbentangan
~Apa yang dibincang dalam kelas

Kualiti Pengajaran Guru Besar dari Perspektif Etika Perguruan: Persidangan Antarabangsa Pertama UPSI-UPI, 11 Ogos 2004

~ Pengurusan masa dengan tekanan kerja kecuali dengan komitmen tinggi)

Tahap Penguasaan Komputer di Kalangan Pelajar-pelajar Pensiswazahan Guru Besar di UPSI

~ min yang sederhana

Persepsi Keselamatan Persekitaran Fizikal Sekolah: Satu Tinjauan Awal di Sekolah-Sekolah Rendah Mukim Serdang, Kedah

~ Kesedaran keselamatan sangat rendah
~ merupakan aspek yang diabaikan
~ KPM tidak dapat melaksanakan NIOSH (Keselamatan dan Kesihatan)

Hubungan Antara Faktor Masyarakat dan Pencapaian Akademik Pelajar

~ SES keluarga
~ Rakan sebaya
~ Keluarga
~ Masjid

Dapatan Kajian:
Faktor masyarakat memberi kesan kepada pelajar
~ pelajar yang tinggal dengan keluarga yang elit yang mementingkan pelajaran maka pelajar akan turut tertarik untuk meningkatkan kualiti pendidikannya.
~ pelajar yang lepak biasanya anak yang terbiar : balik untuk tidur (tiada kemudahan untuk belajar)

Gaya Transformasi Pengetua dan Hubungannya dengan Motivasi guru

Nvivo

. Sunday, March 15, 2009
0 comments

Software ini digunakan untuk kajian kualitatif seperti kajian kes, interview.

Mudah dan menarik!

Advanced SPSS

.
0 comments

Structural Equation Modeling

kelebihan: boleh buat model dalam bentuk mind map.

Successful School Leadership

. Friday, March 13, 2009
0 comments

Instructional Leadership

Spillane et al. (2004) menunjukkan fungsi-fungsi berikut sebagai sangat penting (essential):

~ instructional leadership
~ membentuk visi sekolah
~ membina kepercayaan sebagai norma
~ kolaboratif
~ standard profesional yang tinggi
~ menyokong pembangunan guru
~ memantau penilaian dan arahan

Court (2002) mencadangkan faktor yang signifikan:

~ kepemimpinan yang dikongsi
~ komunikasi terbuka: integriti

Jorunn Moller:

~ menekankan proses perundingan yang dinamik

Smulyan (2000): Tidakan untuk menyeimbangkan:

~ pemimpin sekolah harus seimbangkan tekanan diantara kedudukan dalam pentadbiran dengan mewujudkan keseimbangan antara tekanan dan dillema.

Tension dan dillema: Dillema ialah di mana tiada jawapan yang tepat dan memerlukan budi bicara. dalam konteks pendidikan ini adalah sesuatu yang merungsingkan

Tension adalah respons kepada tekanan kerja dan dillema.

Konflik dan kerjasama- Engestro (2001)

Kuasa dan kepercayaan: Kuasa perlu dilihat dua hala antara pemimpin dan pengikut

Kepimpinan dan kuasa dibawa ke meja perundingan.

Kepercayaan menggerakkan kerjasama.

Sergiovanni (1995, p. 83) Pengetua: sekadar kehadiran pengetua tidak memberi kesan kepada kepemimpinan.

Owen (2004 p. 259) pengikut menjadi tidak bergantung pada kehadiran pengetua sebaliknya mampu bertindak sendiri.

Kepemimpinan berkesan: pengetua boleh "transform" P&P.
Kepemimpinan berkesan: semangat kepemimpinan yang dihayati dapat menggerakkan pengetua untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Kepemimpinan pendidikan:
~ komitmen, visi yang sama, penyerahan kuasa, kepercayaan, nilai.

Kepemimpinan didapati sangat penting dalam budaya pembelajaran:
~ kepuasan guru
~ positif
~ pembudayaan

Kesimpulan:

pemimpin berjaya tidak boleh dipisahkan dari falsafah dan persoalan politik.

PPP 6013- Tn Hj Nazirmuddin : Changing Role of Principalship

. Friday, March 6, 2009
1 comments

~ 1857 kepengetuaan bebentuk arahan dan instruksional. sehingga 1950an (Drue)

~ 1950an pengetua menjadi pengurus seolah menjalankan satu perniagaan,
(kini kita bercakap tentang HRM)

~ hujung abad ke 20, berlaku perubahan signifikan dalam pendidikan.
( silibus berkembang, oku mdapat pendidikan)
menjadikan tugas mentabdir menjadi pelbagai dan mencabar.

~ pengurusan masa perlu dijaga kerana bebanan kerja semakin bertambah sehingga menjejaskan prestasi.

~ pengetua harus membuat perubahan dalam konteks pedagogi, komunikasi, ibu bapa, komuniti dan agensi kerajaan.

Kesimpulan:: Dari pengetua mengetuai guru dan sebagai pengurus kembali kepada pemimpin instruksional. Pengkaji barat berpendapat kegagalan sekolah berkesan kerana ketiadaan kepemimpinan instruksional di sekolah dari kajian 20 tahun lepas. Dalam pengajaran, content, pedagogi dan komunikasi perlu hebat!

omnicient overseer:; Pemerhati serbatahu
sifter and sorter of knowledge :; pengasing dan pemilih maklumat
pace setter and routinizer:; penetap rentak dan rutin
referee:; pengadil
linker and broker:; penghubung dan pemutus
translator and transformer:; penterjemah dan pengubah
paper pusher:; penggalak kertas kerja
accountant and clerk:: akauntan dan kerani
educational leader:: pemimpin pendidikan
scapegoat: kambing hitam

Role ambuiguity (kekaburan tugas)

kekaburan tugas seorang pengetua dihadapi setiap hari. ini juga disebabkan oleh kegagalan komunikasi (communication breakdown). Tiada pendedah cukup dari pihak atasan.

~ kekaburan matlamat
~ kekaburan harapan
~ kekaburan proses menjalankan tugas
~ kekaburan kepentingan (priority)
~ kekaburan tingkah laku (dalam sosialisasi)

:: kekaburan seringkali menimbulkan rasa ambil berat atau stress.

Konflik Peranan

~Menjejaskan stability
~Tidak dapat selesaikan masalah
~apabila dikaitkan dengan kekaburan maka stress akan wujud sekaligus menjejaskan prestasi tugas di sekolah!

Mentoring

~ tiada transisi dalam perubahan tugas bagi pengetua baru.
~ kajian2 yang dijalankan kebanyakan pengetua ::pandai-pandailah urus sekolah!
~ sejak akhir baru diwujudkan kursus kepemimpinan kepengetuaan.

Di Malaysia:

berdasarkan pengalaman anda di sekolah bincangkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi stabiliti kerjaya seorang pengetua?

Lihat dari aspek gangguan, komunikasi, kemahiran