1st Regional Conference

. Thursday, July 23, 2009
1 comments

Important Dates
Klik di siniAbstract Submission Closed - 31 August 2009Full Paper Submission Deadline - 1 October 2009Registration Fees Deadline - 1 October 2009Conference Date - 10-12 November 2009

Keynote speaker: Prof Alister Jones

.
0 comments

Bagaimana membina perhubungan dari pengetu hingga ke bilik darjah?

Bagaimana polisi membawa perubahan kepada kepemimpinan dari bilik pengetua ke bilik darjah?

- pengetua perlu melihat kepimpinan dari sudut polisi dan bagaimana pengetua mampu menyokong polisi dan dalam masa yang sama mampu membawa perubahan dalam sistem pendidikan,

-pengetua melihat perbezaan dan persamaan dalam kepemimpinan di antara sekolah luar bandar dan dalam bandar.

-pengetua juga membentuk satu perhubungan antara distributed leadership antara guru dan pelajar.

-pengetua perlu mengetahui apa yang menjadikan seorang guru bekesan dan bagaimana mengenalpasti guru-guru berkesan di sekolah.

-sacrosanct: berharga

Amalan Terbaik PrOD di SMK Bentong

. Wednesday, July 22, 2009
0 comments

Skop: Melihat pengurusan sekolah melalui pendedahan perniagaan.

PrOD: Pendekatan Blue Ocean

Pendekatan Ketenteraan: Do or Die...No thing Personal , Purely Profesional.

Fokus PrOD: Level 5 Leadership

Kesungguhan dan merendah diri: Tiada dalam jiwa seorang pengetua.

Bermesyuarat sangat penting.

Perlaksanaa:
-Pengetua & GPK (Lead Up, Across & Down)
-JK Pengurusan
-Kurikulum (acid test)
-Hal Ehwal Murid & Asrama
-Guru

Impak PrOD:

-Muhasabah
-surat peribadi
-PW & PH
-penyeliaan tetap
-budaya membaca dipertingkatkan
-Modul Belajar Kumpulan
-Pendekatan Usrah
-Perfect Prefects

Guru Besar dan Ciri-Ciri Keusahawanan

.
0 comments

Prof Madya Dr Hamidah Yusof (UPSI)

Skop: Menggunakan ciri-ciri keusahawanan untuk meningkatkan daya inovasi dalam kepemimpinan di sekolah.

Usahawan: mengadunkan kreativiti, inovasi, mengambil risiko, kesungguhan untuk bekerja bagi membentuk dan membangunkan perniagaan, memaksimumkan potensi diri san manfaat peluang yang diperoleh (Nor Aishah Buang)

Kesimpulan: guru besar perlu pandai berniaga untuk mendapat keuntungan dari segi sosial. Keusahawanan adalah mind set. Mereka perlu boleh berdikari, bersedia mengambil risiko an menjangka apa yang diluar jangka.

Keusahawanan sosial: Maria Montessori, Florence Nightingale

Dapatan Kajian:

Ramai guru besar yang tidak mempunyai daya insiatif dan tiada penekanan terhadap "Internal Reinforcement".

Cadangan:

Guru besar perlu mengambil Ujian Personaliti.

Senioriti bukan syarat utama utk menjadi Guru Besar tetapi bagaimana seorang bakal guru besar mampu menyediakan proposal yang mampu membangunkan sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.

Kepimpinan Cemerlang. Segalanya Bermula di Sini

.
0 comments

En Zainal Abidin bin Arshad (Guru Besar Cemerlang: Sek. Keb. Methodist, Parit Buntar)

Perjalanan bagaimana seorang guru biasa menjadi pemimpin cemerlang di sekolah.

Asas dalam kepemimpinan bermula dengan keikhlasan menerima tanggungjawab yang diamanahkan.

Malah sebagai pemimpin, nilai etika perlu diberi fokus utama kerana nilai ini menjadi panduan bagaimana tugas kita perlu dijalankan.

Semuanya bermula dari HATI!

Kajian Eksplorasi Distributed Leadership di MalaysiPreva

.
0 comments

Puan Hajah Rosnarizah bt Abdul Halim, IAB

Prevalence: " penyebaran, penggunaan"


Dapatan menunjukkan penyebaran kepimpinan perlu dilakukan secara keseluruhan kerana wujud perubahan kepimpinan dari single leader kepada multiple leaders.

Pencarian kepada kepemimpinan berdasarkan karismatik adalah terlalu sedikit (Fullen) dengan memberi fokus kepada multiple leadership.

Kesimpulan: Pemimpin tidak lagi bersifat individual tetapi berkumpulan.

Disributif Leadership di sekolah

.
0 comments

En. Baharuddin bin Burhan: Lawati Blog MOZAC

Isu Tanggapan:

1. siapa yang mentadbir urus sekolah pada masa datang jika ramai guru yang:

- memohon guru cemerlang
-telah berada di zon selesa


Kepimpinan Teragih boleh:

- semua orang adalah pemimpin
- pemimpin tidak perlu datang dari atas mengikut hierarki.
- sekolah ialah rangkaian sistem bertingkat yang berhubungkait antara semua.

Kepimpinan Teragih bukan sesuatu yang baru dalam budaya timur kerana konsep keikhlasan dan muafakat telah diamalkan.

Persoalan: Bagaimana pengetua memainkan peranan untuk mengenalpasti guru-guru yang boleh diketengahkan sebagai pemimpin?

Kriteria Pemilihan Pemimpin Sekolah ...Antara Realiti dan Retorik

.
0 comments

Dr. Jamil bin Ahmad (UKM): jamil1391@yahoo.co.uk

Pengetua kini berdepan dengan guru-guru yang berpelajaran tinggi. Kepemimpinan di sekolah telah berubah.

Pemilihan pengetua tidak boleh disandar hanya bergantung kepada kekananan atau kecemerlangan mengajar semata-mata, skt atau pemilihan pihak atasan.

Amalan kenaikan kenaikan pangkat masa kini tidak lagi relevan.

Melalui PIPP: pemilihan dibuat berdasarkan kualiti profesional dan peribadi. Calon boleh dikenal pasti melalui permohonan dimantapkan dengan kualiti asas kepemimpinan.

Persoalan: Pengetua biasanya datang dari guru-guru yang berada dalam bidang mereka namun Kebiasaannya mereka yang menjadi pengetua biasanya bukanlah guru-guru cemerlang sebagai pelaksana dasar sebaliknya merupakan mereka yang menjadi pemimpin di kalangan guru-guru.

Bagaimana kita dapat mengenalpasti mereka di peringkat awal untuk menyediakan mereka sebagai pemimpin di sekolah dan apakah benchmark yang membezakan pelaksana dasar dengan pendokong dasar?

Analisa Data dan Pentafsiran

. Friday, July 3, 2009
1 comments

Kelas Pertama dengan Prof Hariri..

Semua orang blur je sebab dua bulan makan tidur!! akhirnya dia pun refresh untuk mahasitua apa yang bakal dipelajari dalam kelas ini.

Perkara yang perlu diambil tahu:

1. Mengenal instrumen
2. Dapat mengenal jenis-jenis ujian yang dilakukan ke atas instrumen (item)
3. Tahu membina item.
4. Dapat menjawab hipotesis dan menulis bab 4 dalam thesis.

Very important:

1. Item dibina oleh pengkaji atau diambil dari bank item.
2. Bahagian yang paling susah dalam thesis ialah membina item.

Bagaimana membina item(shortcut cara Prof Hariri) :

1. Cari questionaire (item)...kemudian backward (adjustment problem in Canada).
2. Buat replication dari item, kemudian tentukan tempat kajian dan hipotesis.

Pengukuran Data:

1. Sela (terhad: suhu: berapa suhu bilik ini 26*-28*)
2. Ratio (nombor: sharp)
3. Ordinal (Order: Likert is Order: Setuju/Tidak Setuju)
4. Nominal (apakah warna mata anda: coklat/ Apakah jantina anda:: Perkara yang telah tetap jantina, kaum)